Tư vấn nâng cao

Dịch vụ tư vấn tuỳ theo nhu cầu của Khách hàng

Cho dù bạn cần hỗ trợ về các báo cáo bổ sung, phân tích KPI, kiểm soát chi phí, tư vấn hệ thống, hay các vấn đề khác trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi đều có thể hỗ trợ bạn!

Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ quay lại với một giải pháp!

Hệ thống chúng tôi làm việc cùng:

• Làm việc với hơn 100 POS (Toast, Clover, Aloha, iPOS…)

• Quickbook Online

• MISA

• Bill.com

• Margin Edge