Thắc Mắc

Những Câu hỏi thường gặp

Khi nào tôi nên liên hệ với kế toán?

Ngay khi bạn bắt đầu nghĩ về công việc kinh doanh của mình, một kế toán viên có thể giúp bạn thực hiện các bước tiếp theo. Chúng tôi có thể thảo luận về tổ chức, mục đích thuế và hoạt động kinh doanh của bạn, cùng với định giá mục tiêu và tỷ suất lợi nhuận.

Những lựa chọn của tôi để huy động vốn?

Nhận một số lời khuyên vô tư từ một kế toán viên trước khi bạn tham khảo ý kiến ​​của ngân hàng. Một ngân hàng sẽ muốn xem một kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ và hồ sơ có tổ chức. Hãy để chúng tôi giúp bạn sẵn sàng cho bước tiếp theo của doanh nghiệp

Làm thế nào tôi có thể biết kế toán nào phù hợp với tôi?

Kế toán của bạn có trả lời các cuộc gọi của bạn không? Bạn có cảm thấy thoải mái khi đặt câu hỏi cho họ không? Bạn có cảm thấy được lắng nghe không? Với kế toán phù hợp, câu trả lời phải là “Có!”

Mẹo nhỏ về Thuế, Kế toán và Lương

Sẽ được đăng tải sớm